Sprzęt Equipment
Pełnoklatkowy cyfrowy system FullFrame Digital system
Pracujemy na pełnoklatkowym cyfrowym systemie NIKON We work on NIKON Fullframe Digital System
Możliwości Possibilities
Pełen zakres ogniskowych The whole range of Focal Length
od najszerszych ogniskowych „rybiego oka” obejmującego 180° pola widzenia przez obiektywy superszerokokątne, standardowe, makro, aż do teleobiektywów 500mm - pozwalających uchwycić odległe detale. from the widest Focal Length „fish eye” which offer a full 180° diagonal angle of view through superwide lenses, standard, macro, to the telephoto zoom lens 500mm - to catch far away details.
Rozdzielczość obrazu Image Resolution
Nie mniej niż 36x23cm/300 DPI - 12,5 Mpx (od grudnia 2008 - 24,5 Mpx) Not less than 36x23cm/300DPI - 12,5 Mpx (December 2008 - 24,5Mpx)