z oświetleniem studyjnym wraz z wizażem 
w siedzibie klienta cena od 300 PLN za osobę 
(cena powyżej 4 osób, wraz z wizażem)
with professional studio flashes and visage 
in the cilent’s location price from 300 PLN 
for person (price above 4 persons, with make-up)