Projekt, przygotowanie
i druk kalendarzy
Designing and printing
calendars