Bank Fotografii
Photostock
 
Reguły Rules
Wszelkie fotografie na stronie chronione są prawami autorskimi. Zdjęcia można kopiowac i używać wyłącznie w celach projektowych. W celu publikacji komercyjnej lub niekomercyjnej proszę o złożenie zamówienia na zdjęcia w pełnej rozdzielczości.Podane ceny są cenami netto. Każde ze zdjęć posiada określony czas licencji, zazwyczaj bezterminowy z wyjątkiem fotografii osób publicznych. Użycie wizerunku osób publicznych dla celów innych niż publikacje prasowe wymaga ich zgody

All photos on this web page are protected by the copyright. The pictures can be copied and used only for publishing project purposes. For commercial or non commercial use please make an order for the pictures in full resolution.The prices do not include VAT. Each photo has the specific time of licence, usually without time-limit, apart of the photos of public persons. The use of the portraits of public persons for purposes other than press publication requires their permission.

Nawigacja Navigation
Najbardziej skutecznym i najszybszym sposobem jest korzystanie z wyszukiwarki. Dostęp do skatalogowanych zbiorów możliwy jest też z menu Bank Fotografii. Codziennie przybywają nowe fotografie. Jeśli dzisiaj nic nie znajdziesz... sprawdź jutro. The most efficient and quickest way of finding photos is using of searching engine. You can us the menu Photostock to get the access to the library and catalogues. Every day the library is enlarging by the new photos. If you will not find your photo today, check tomorrow.
Powered by EasyCMS