Przygotowanie kompletnej identyfikacji 
firmy, loga i książki wzorów.
Preparation of the complete company’s identification, logotypes and brandsite